Navigation

Operators and Keywords

Function List:

C++ API

unidrnd.m File Reference


Functions

 elseif (nargin==2) if(rows(varargin
else error ("unidrnd: invalid dimension vector")
endif elseif (nargin > 2) for i
else error ("unidrnd (n, ...)")
endif if (isscalar(n)||(length(size(n))==length(dims)&&all(size(n)==dims))) retval
else error ("unidrnd: dimension mismatch")

Variables

function retval
endif endfor dims = [varargin{:}]

Function Documentation

endif elseif ( nargin  ,
 
)

elseif ( nargin  = = 2  ) 

else error ( "unidrnd: dimension mismatch"   ) 

else error ( "unidrnd (n, ...)"   ) 

else error ( "unidrnd: invalid dimension vector"   ) 

endif if ( isscalar(n)||(length(size(n))==length(dims)&&all(size(n)==dims))   ) 


Variable Documentation

endif endfor dims = [varargin{:}]

function retval

Initial value:

 unidrnd (n, varargin)
  if (nargin == 1)
    dims = size (n)