Navigation

Operators and Keywords

Function List:

C++ API

ndgrid.m File Reference


Functions

 varargin (1:n)
 elseif (nargin >=nargout) n
else error ("ndgrid: wrong number of input arguments")
endif shape (i)
 r (i)
 s (i)

Variables

function varargout
endif shape = zeros (1, n)
for i
 s = shape

Function Documentation

elseif ( nargin >=  nargout  ) 

else error ( "ndgrid: wrong number of input arguments"   ) 

r (  ) 

s (  ) 

endif shape (  ) 

varargin ( 1:n   ) 


Variable Documentation

Initial value:

 1:n
    if (! isvector (varargin{i}))
      error ("ndgrid: arguments must be vectors")

s = shape

endif shape = zeros (1, n)

function varargout

Initial value:

 ndgrid (varargin)

  if (nargin == 1)
    n = max ([nargout, 2])