Navigation

Operators and Keywords

Function List:

C++ API

__errplot__.m File Reference


Functions

 elseif (strcmp(fmt.linestyle,">")) ifmt
 elseif (strcmp(fmt.linestyle,"~>")) ifmt
 elseif (strcmp(fmt.linestyle,"#")) ifmt
 elseif (strcmp(fmt.linestyle,"#~")) ifmt
 elseif (strcmp(fmt.linestyle,"#~>")) ifmt
else print_usage ()
 if (isempty(fmt.color)) hl
endif switch (nargin-2) case 1 error("error plot requires 2
case set (hl,"xdata",(1:len)')
 set (hl,"ydata", a1(:, i))
 set (hl,"ldata", a2(:, i))
 set (hl,"udata", a2(:, i))
case set (hl,"xdata", a1(:, i))
 set (hl,"ydata", a2(:, i))
 set (hl,"ldata", a3(:, i))
 set (hl,"udata", a3(:, i))
 if (index(ifmt,"boxxy")||index(ifmt,"xyerr")) set(hl
 a3 (:, i))
 set (hl,"xudata", a3(:, i))
 set (hl,"ldata", a4(:, i))
 set (hl,"udata", a4(:, i))
 elseif (index(ifmt,"xerr")) set(hl
 set (hl,"xudata", a4(:, i))
endif case error ("error plot requires 2, 3, 4 or 6 columns")
 set (hl,"xldata", a3(:, i))
 set (hl,"ldata", a5(:, i))
 set (hl,"udata", a6(:, i))
endswitch addproperty ("color", hg,"linecolor", get(hl,"color"))
 addproperty ("linewidth", hg,"linelinewidth", get(hl,"linewidth"))
 addproperty ("linestyle", hg,"linelinestyle", get(hl,"linestyle"))
 addproperty ("marker", hg,"linemarker", get(hl,"marker"))
 addproperty ("markerfacecolor", hg,"linemarkerfacecolor", get(hl,"markerfacecolor"))
 addproperty ("markeredgecolor", hg,"linemarkerfacecolor", get(hl,"markeredgecolor"))
 addproperty ("markersize", hg,"linemarkersize", get(hl,"markersize"))
 addlistener (hg,"color",@update_props)
 addlistener (hg,"linewidth",@update_props)
 addlistener (hg,"linestyle",@update_props)
 addlistener (hg,"marker",@update_props)
 addlistener (hg,"markerfacecolor",@update_props)
 addlistener (hg,"markersize",@update_props)
 addproperty ("xdata", hg,"data", get(hl,"xdata"))
 addproperty ("ydata", hg,"data", get(hl,"ydata"))
 addproperty ("ldata", hg,"data", get(hl,"ldata"))
 addproperty ("udata", hg,"data", get(hl,"udata"))
 addproperty ("xldata", hg,"data", get(hl,"xldata"))
 addproperty ("xudata", hg,"data", get(hl,"xudata"))
 addlistener (hg,"xdata",@update_data)
 addlistener (hg,"ydata",@update_data)
 addlistener (hg,"ldata",@update_data)
 addlistener (hg,"udata",@update_data)
 addlistener (hg,"xldata",@update_data)
 addlistener (hg,"xudata",@update_data)
 __line__ (hg,"xdata", get(hl,"xdata"),"ydata", get(hl,"ydata"),"color", get(hl,"color"),"linewidth", get(hl,"linewidth"),"linestyle", get(hl,"linestyle"),"marker","none","parent", hg)
endfor endfunction function update_props (h, d) set(get(h
endfor endfunction function get (h,"color")
endfor endfunction function get (h,"linewidth")
endfor endfunction function get (h,"linestyle")
endfor endfunction function get (h,"marker")
endfor endfunction function get (h,"markersize")
endfor endfunction function get (h,"markerfacecolor")
endfor endfunction function get (h,"markeredgecolor"))
endfunction function update_data (h, d) x
 set (kids(1),"xdata", x,"ydata", y)
 set (kids(2),"xdata", x,"ydata", y,"ldata", l,"udata", u,"xldata", xl,"xudata", xu)

Variables

function h
 endif [fmt, key] = __pltopt__ ("__errplot__", fstr)
for i
endif hg = hggroup ("parent", p)
 args
else hl = __line__ (hg, "color", fmt.color)
endif or columns
 xldata
endfor endfunction function children
endfor endfunction function color
endfor endfunction function linewidth
endfor endfunction function linestyle
endfor endfunction function marker
endfor endfunction function markersize
endfor endfunction function markerfacecolor
endfor endfunction function markeredgecolor
 y = get (h, "ydata")
 l = get (h, "ldata")
 u = get (h, "udata")
 xl = get (h, "xldata")
 xu = get (h, "xudata")
 kids = get (h, "children")

Function Documentation

__line__ ( hg  ,
"xdata"  ,
get(hl,"xdata")  ,
"ydata"  ,
get(hl,"ydata")  ,
"color"  ,
get(hl,"color")  ,
"linewidth"  ,
get(hl,"linewidth")  ,
"linestyle"  ,
get(hl,"linestyle")  ,
"marker"  ,
"none"  ,
"parent"  ,
hg   
)

a3 ( ,
 
)

Type Constraints

addlistener ( hg  ,
"xudata"  ,
update_data 
)

addlistener ( hg  ,
"xldata"  ,
update_data 
)

addlistener ( hg  ,
"udata"  ,
update_data 
)

addlistener ( hg  ,
"ldata"  ,
update_data 
)

addlistener ( hg  ,
"ydata"  ,
update_data 
)

addlistener ( hg  ,
"xdata"  ,
update_data 
)

addlistener ( hg  ,
"markersize"  ,
update_props 
)

addlistener ( hg  ,
"markerfacecolor"  ,
update_props 
)

addlistener ( hg  ,
"marker"  ,
update_props 
)

addlistener ( hg  ,
"linestyle"  ,
update_props 
)

addlistener ( hg  ,
"linewidth"  ,
update_props 
)

addlistener ( hg  ,
"color"  ,
update_props 
)

addproperty ( "xudata"  ,
hg  ,
"data"  ,
get(hl,"xudata")   
)

addproperty ( "xldata"  ,
hg  ,
"data"  ,
get(hl,"xldata")   
)

addproperty ( "udata"  ,
hg  ,
"data"  ,
get(hl,"udata")   
)

addproperty ( "ldata"  ,
hg  ,
"data"  ,
get(hl,"ldata")   
)

addproperty ( "ydata"  ,
hg  ,
"data"  ,
get(hl,"ydata")   
)

addproperty ( "xdata"  ,
hg  ,
"data"  ,
get(hl,"xdata")   
)

addproperty ( "markersize"  ,
hg  ,
"linemarkersize"  ,
get(hl,"markersize")   
)

addproperty ( "markeredgecolor"  ,
hg  ,
"linemarkerfacecolor"  ,
get(hl,"markeredgecolor")   
)

addproperty ( "markerfacecolor"  ,
hg  ,
"linemarkerfacecolor"  ,
get(hl,"markerfacecolor")   
)

addproperty ( "marker"  ,
hg  ,
"linemarker"  ,
get(hl,"marker")   
)

addproperty ( "linestyle"  ,
hg  ,
"linelinestyle"  ,
get(hl,"linestyle")   
)

addproperty ( "linewidth"  ,
hg  ,
"linelinewidth"  ,
get(hl,"linewidth")   
)

endswitch addproperty ( "color"  ,
hg  ,
"linecolor"  ,
get(hl,"color")   
)

elseif ( index(ifmt,"xerr")   ) 

elseif ( strcmp(fmt.linestyle,"#~>")   ) 

elseif ( strcmp(fmt.linestyle,"#~")   ) 

elseif ( strcmp(fmt.linestyle,"#")   ) 

elseif ( strcmp(fmt.linestyle,"~>")   ) 

elseif ( strcmp(fmt.linestyle,">")   ) 

endif case error ( "error plot requires   2,
,
4 or 6 columns"   
)

endfor endfunction function get ( ,
"markeredgecolor"   
)

Type Constraints

endfor endfunction function get ( ,
"markerfacecolor"   
)

Type Constraints

endfor endfunction function get ( ,
"markersize"   
)

Type Constraints

endfor endfunction function get ( ,
"marker"   
)

Type Constraints

endfor endfunction function get ( ,
"linestyle"   
)

Type Constraints

endfor endfunction function get ( ,
"linewidth"   
)

Type Constraints

endfor endfunction function get ( ,
"color"   
)

Type Constraints

if ( index(ifmt,"boxxy")||index(ifmt,"xyerr")   ) 

if ( isempty(fmt.color  ) 

else print_usage (  ) 

set ( kids(2)  ,
"xdata"  ,
,
"ydata"  ,
,
"ldata"  ,
l  ,
"udata"  ,
u  ,
"xldata"  ,
xl  ,
"xudata"  ,
xu   
)

set ( kids(1)  ,
"xdata"  ,
,
"ydata"  ,
 
)

set ( hl  ,
"udata"  ,
a6(:, i)   
)

set ( hl  ,
"ldata"  ,
a5(:, i)   
)

set ( hl  ,
"xldata"  ,
a3(:, i)   
)

set ( hl  ,
"xudata"  ,
a4(:, i)   
)

set ( hl  ,
"udata"  ,
a4(:, i)   
)

set ( hl  ,
"ldata"  ,
a4(:, i)   
)

set ( hl  ,
"xudata"  ,
a3(:, i)   
)

set ( hl  ,
"udata"  ,
a3(:, i)   
)

set ( hl  ,
"ldata"  ,
a3(:, i)   
)

set ( hl  ,
"ydata"  ,
a2(:, i)   
)

case set ( hl  ,
"xdata"  ,
a1(:, i)   
)

set ( hl  ,
"udata"  ,
a2(:, i)   
)

set ( hl  ,
"ldata"  ,
a2(:, i)   
)

set ( hl  ,
"ydata"  ,
a1(:, i)   
)

case set ( hl  ,
"xdata"  ,
(1:len)'   
)

endif switch ( nargin 2  ) 

endfunction function update_data ( ,
 
)

endfor endfunction function update_props ( ,
 
)


Variable Documentation

Initial value:

 __add_datasource__ ("__errplot__", hg, 
                {"x", "y", "l", "u", "xl", "xu"})

endif or columns

endif[fmt, key] = __pltopt__ ("__errplot__", fstr)

h

Initial value:

 __errplot__ (fstr, p, a1, a2, a3, a4, a5, a6)

 if (nargin < 4 || nargin > 8) # at least two data arguments needed
  print_usage ()

hg = hggroup ("parent", p)

else hl = __line__ (hg, "color", fmt.color)

for i

Initial value:

 1:nplots


  if (strcmp (fmt.linestyle, "~"))
   ifmt = "yerr"

endif kids = get (h, "children")

l = get (h, "ldata")

u = get (h, "udata")

xl = get (h, "xldata")

xu = get (h, "xudata")

y = get (h, "ydata")